Homepage

Welkom bij den Houter Gerbera

Den Houter Gerbera

Den Houter Gerbera is een gerberakwekerij gevestigd in Waddinxveen, Nederland. Het bedrijf bestaat uit een oppervlakte van 18000 m² warenhuis waar 42 verschillende soorten cultivars worden geteeld.

Het bedrijf maakt gebruik van een belichtingsinstallatie die jaarrond de gerbera’s belicht, afhankelijk van het weer. De stroom voor deze installatie wordt grotendeels zelf opgewekt door middel van een Warmte Kracht Koppeling (WKK). Wanneer de WKK draait om de belichting te voeden, komt er warmte vrij om de stroom te maken. Deze warmte wordt opgeslagen in een buffertank zodat deze weer in de kas gebruikt kan worden om de kas te verwarmen.

De CO2 die vrijkomt van de WKK wordt schoongemaakt met een rookgasreiniger, zodat deze gebruikt kan worden om de gerbera’s te voorzien van CO2, en zo de groei te stimuleren⁴. Verder wordt er zoveel mogelijk biologisch geteeld, dat wil zeggen, tegen plagen worden zoveel mogelijk natuurlijke vijanden uitgezet om de plagen te onderdrukken⁴.

Het kasklimaat wordt ieder moment van de dag door een moderne klimaatcomputer gemonitord en gestuurd om een zo optimale groei en kwaliteit te behouden⁴. Het watergeven gebeurt ook automatisch door de klimaatcomputer, zodat de planten niet te kort komen. Al het overtollige water wat gegeven wordt, wordt opgevangen, ontsmet en weer hergebruikt, zodat er niets geloosd hoeft te worden⁴.

Den Houter Gerbera is lid van Summit en is MPS-A gecertificeerd. Ze bieden topkwaliteit gerbera’s aan..